Obres i Projectes

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS (CSC) és una empresa d’Instal·lacions especialitzada en l’àrea de protecció contra incendi, sistemes de seguretat i sistemes de comunicacions (veu i dades, control d’accessos, megafonia …).

CSC té una experiència de més de 30 anys executant projectes en l’àmbit de l’edificació i del sector industrial, sent capaç d’abastar el projecte de forma integral: des de l’enginyeria bàsica i de detall, fins al muntatge, supervisió, subministrament, posada en marxa, realització de proves i legalització de les instal·lacions.