Planta Hyco Carburos Metálicos (Constantí)

DESCRIPCIÓ TÈCNICA D’INSTAL·LACIONS

  • Sistema automàtic de detecció de flames d’H2.
  • Sistema d’extinció i refredament de tancs mitjançant aigua polvoritzada.