Edifici Marina DESIGUAL

DESCRIPCIÓ TÈCNICA D’INSTAL·LACIONS

  • Instal·lació de veu i dades. Cablejat estructurat, racks i electrònica de sistemes. Certificació i posada en marxa.
  • Instal·lacions contra Incendis: sistema de detecció d’incendis analògic. Sistemes d’extinció contra incendis (boques d’incendi, extintors, ruixadors automàtics i sistemes de protecció passiva).