Edifici Facultat de Dret Barcelona

DESCRIPCIÓ TÈCNICA D’ INSTAL·LACIONS

  • Sistema de detecció automàtica d’incendis.
  • Interacció amb sistemas de ventilació i compartimentació.
  • Centralització de sistemes.