Catalana Occidente

DESCRIPCIÓ TÈCNICA D’INSTAL·LACIONS

  • Sistemes de protecció contra incendis: detecció automàtica.
  • Sistemes d’extincions automàtiques en sales CPD.
  • Sistemes de vigilància per CCTV.
  • sistemes de control d’accés.
  • sistemes de vigilància anti intrusió.
  • Centralització i integració de sistemes.
  • sistemes d’intercomunicació i cablejats de veu i dades.