Alliance Health Care

DESCRIPCIÓ TÈCNICA D’INSTAL·LACIONS

  • Sistema de detecció automàtica d’incendis.
  • Sistema actiu de protecció contra incendis per ruixadors automàtics.
  • Sistema actiu d’extinció d’incendis en càmares frigorífiques.
  • Xarxa de boques d’incendi.