Manteniment

Amb el compromís d’oferir als nostres clients el servei complet demanat per les seves necessitats, CSC va crear el Departament de Manteniment Preventiu i Correctiu, liderat per grans professionals amb una dilatada trajectòria en el sector.

CSC posa a disposició dels seus clients el servei de manteniment preventiu i correctiu dels sistemes de protecció contra incendis, seguretat i comunicacions, tal com marquen les normatives de compliment obligat.

Amb l´objectiu d´aportar un servei integral, CSC disposa d´un Servei d´Assistència Tècnica 24 Hores, personalitzat per a cada cas segons les necessitats particulars del client.

Alguns dels nostres clients